Phương tiện truyền thông bộ lọc dầu cháy

Phương tiện truyền thông bộ lọc dầu cháy

Cháy các bộ lọc giấy lọc paperFlame retardant được phát triển cho yêu cầu an toàn của xe hơi hiệu suất cao để ngăn chặn cacbua đốt dưới nhiệt độ cao trong khi chạy. Lửa retardan

Gửi yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Giấy lọc cháy

Giấy lọc cháy được phát triển cho yêu cầu an toàn của xe hơi hiệu suất cao để ngăn chặn cacbua đốt dưới nhiệt độ cao trong khi chạy. Cháy được thêm vào giấy lọc, thử nghiệm phòng thí nghiệm đã được hoàn tất và các mẫu đã được gửi đến khách hàng nước ngoài cho thử nghiệm.

Hot Tags: cháy dầu phương tiện truyền thông bộ lọc, giấy lọc dầu cháy, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, công ty, chất lượng cao, Mua

Một cặp:Phương tiện truyền thông bộ lọc dầu nặng Tiếp theo:Cháy máy lọc phương tiện truyền thông

Yêu cầu thông tin