Ô tô bộ lọc phương tiện truyền thông nhà sản xuất Sơn Đông Renfeng đặc biệt vật liệu công ty TNHH thông qua cấp giấy chứng nhận của TS16949.

- Apr 09, 2016 -

Là nhà sản xuất và nhà cung cấp các phương tiện truyền thông bộ lọc ô tô, công ty Renfeng đã quan sát TS16949 tiêu chuẩn để sản xuất phương tiện truyền thông bộ lọc trước khi cấp giấy chứng nhận. Đối với xe ô tô, hiệu suất của các bộ lọc bên trong là rất quan trọng, lọc hiệu quả, bụi đang nắm giữ năng lực và thọ là đặc điểm quan trọng mà có thể hiệu quả bảo vệ động cơ, do đó, các đặc tính vật lý phương tiện truyền thông bộ lọc ô tô đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các bộ lọc. Phương tiện truyền thông bộ lọc ô tô với chất lượng ổn định và đáng tin cậy là rất quan trọng cho các nhà sản xuất bộ lọc.

Related Products