Bụi Collector Air lọc phương tiện truyền thông

- Jun 01, 2016 -

Mô tả sản phẩm

Bụi Collector Air lọc phương tiện truyền thông

Phương tiện truyền thông bộ lọc này được áp dụng trong bộ lọc máy hút bụi công nghiệp. Khi máy đi qua bộ lọc, bụi sẽ được tách ra và ở lại trên bề mặt của phương tiện truyền thông lọc. Không khí sạch đi và đi vào trong hệ thống thì kiệt sức từ máy outlet. Sau khi sử dụng một thời gian, làm sạch thiết bị sẽ bắt đầu và làm cho xung để xóa bụi tích lũy trên các bộ lọc. Vì vậy, tốt lọc hiệu quả, cao burst sức mạnh và bề mặt nhẵn là yêu cầu cần thiết của phương tiện truyền thông bộ lọc bụi collector.

 


Related Products